โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

21 Nov 2017 Package

Package คลอดธรรมชาติ

ห้องคู่ 3 วัน 2 คืน ราคาปกติ 24,900 บาท ราคาพิเศษ 22,900 บาท (ภายใน 31 ธ.ค.60 นี้เท่านั้น)

ห้องเดี่ยว 3 วัน 2 คืน ราคาปกติ 30,900 บาท ราคาพิเศษ 27,900 บาท (ภายใน 31 ธ.ค.60 นี้เท่านั้น)

**พิเศษ** ทำหมันพร้อมกับการซื้อ Package คลอดธรรมชาติ จ่ายเพิ่มเพียง 9,600 บาท จากราคาปกติ 12,000 บาท

Read More

Search

+