แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้างานชาย-หญิง

17 Feb 2020 Package

สนใจติดต่อได้ที่
 02-427-9966 ต่อ 109 OPD Premium หรือ 081-637-9393

แพ็คเกจวัคซีนตามช่วงอายุ

30 Jan 2020 Package

วัคซีนสำหรับลูกน้อยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกเกิด

สนใจติดต่อได้ที่
 02-427-9966 ต่อ 109 OPD Premium

แจ้งทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย

แจ้งเรื่องทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ตามระเบียบของโรงพยาบาล

หากผู้ใดประสงค์ขอรับประวัติหรือ Film X-ray กรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ

โทร 0-2427-9966 ต่อ 112 และ 214  

กรุณาติดต่อตั้งแต่

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

1 2

Search

+