ตรวจสุขภาพกลุ่มลูกค้าองค์กร

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ทางโรงพยาบาลประชาพัฒน์มีบริการทั้งในและนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า

#โรงพยาบาลประชาพัฒน์
#บริการด้วยน้ำใจห่วงใยดุจญาติมิตร

สนใจติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 02-427-9966 ต่อ 501 หรือ 081-562-7722

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

มาฉีดวัคซีน เพื่อคนที่คุณรักกันเถอะ !!!

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

กลุ่มเสี่ยงทุกเพศทุกวัย ราคาเพียงเข็มละ 790 บาท*

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีชื่อว่า “ไวรัสอินฟลูเอนซ่า” ซึ่งมีอยู่ 2ชนิด คือ influenza A และ B โดยแต่ละชนิดแบ่งเป็นสายพันธ์ย่อยๆดังนี้

  • A
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A (H1N1) – ไข้หวัดใหญ่ 2009
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A (H3N2)
  • B
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B (Victoria)
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B (Yamakata)

ซึ่งไข้หวัดใหญ่ส่งผลให้ปอดอักเสบและตายได้

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

21 Nov 2017 Package

 

ราคานี้รวม

1.การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, สูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์ และพยาบาลผู้ดูแลมารดาและทารก

2.ค่าห้องพัก, ค่าอาหาร และค่าการพยาบาลสำหรับมารดาหลังคลอด

3.ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด

4.ค่าห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่สะอาด ปราศจากเชื้อ

5.ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด

6.ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

7.การตรวจหลังคลอด และการตรวจมะเร็งปากมดลูก

8.ชุดของใช้สำหรับมารดาขณะพักในโรงพยาบาล

9.ของที่ระลึกต้อนรับสมาชิกใหม่, บริการจัดทำสูติบัตร

10.ร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

** ตรวจครั้งที่ 1 – ดูแล ที่ OPD Premium

** ตรวจครั้งที่ 2 – ตรวจมะเร็งปากมดลูก ที่ OPD Premium

ราคานี้ไม่รวม

1.กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนของมารดา และทารก

2.เจ็บครรภ์, คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์

3.มารดาที่มีผลเลือด HIV, Rh, VDRL หรือ Hep Positive

4.ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก, ไข่ปลาอุก, ครรภ์แฝด, ภาวะแท้งบุตร และภาวะตกเลือดหลังคลอด

5.ภาวะต่างๆ ที่แสดงถึงความผิดปกติของทารก

6.การอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการรอคลอด หากไม่คลอดภายในวันที่เข้ารับบริการ

ทางโรงพยาบาลจะเริ่มคิดอัตราเหมาจ่ายในวันที่เริ่มคลอด ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการคลอด

ค่าห้องพัก และยาที่ใช้ก่อนคลอดจะไม่รวมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย

7.กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนดจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ

8.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจะไม่รวมอยู่ในการให้บริการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารตามสั่งของญาติ ฯลฯ

9.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของมารดาที่เกิดภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนด

ตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์, อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,

การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง แต่หากมีประกันสังคม รพ.ประชาพัฒน์

สามารถดูแลโดยใช้สิทธิประกันสังคมได้

10.กรณีผ่าตัดไส้, ทำหมัน, ฯลฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

โรงพยาบาลประชาพัฒน์

แผนก OPD Premium       02-427-9966 ต่อ 109

แผนก เวชระเบียน            02-427-9966 ต่อ 218,219

แผนก การตลาด              02-427-9966 ต่อ 501

1 2

Search

+