แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

มาฉีดวัคซีน เพื่อคนที่คุณรักกันเถอะ !!!

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

กลุ่มเสี่ยงทุกเพศทุกวัย ราคาเพียงเข็มละ 790 บาท*

 

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีชื่อว่า “ไวรัสอินฟลูเอนซ่า” ซึ่งมีอยู่ 2ชนิด คือ influenza A และ B โดยแต่ละชนิดแบ่งเป็นสายพันธ์ย่อยๆดังนี้

  • A
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A (H1N1) – ไข้หวัดใหญ่ 2009
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A (H3N2)
  • B
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B (Victoria)
    • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B (Yamakata)

ซึ่งไข้หวัดใหญ่ส่งผลให้ปอดอักเสบและตายได้

Search

+