แจ้งทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย

แจ้งเรื่องทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ตามระเบียบของโรงพยาบาล

หากผู้ใดประสงค์ขอรับประวัติหรือ Film X-ray กรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ

โทร 0-2427-9966 ต่อ 112 และ 214  

กรุณาติดต่อตั้งแต่

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

Search

+