เฮ!!! ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี


1) ปรับอัตราภาษีในช่วยอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35

Search

+