บริการทางการแพทย์

นพ.สันติ วชิรจิรากร

แผนก เวชปฎิบัติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

พญ.ณิชา ทวีสิริมงคลชัย

เวชปฎิบัติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

นพ.ณัฐวุฒิ แหวนหล่อ

เวชปฎิบัติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

นพ.ปรัชญา นิกรพงษ์สิน

กุมารเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

dafadgagasgasg

นพ.อรรถพล จันทร์ผ่องแสง

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

นพ.ณรงค์ เวชสุวรรณรักษ์

ศัลยกรรม จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

พญ.วิชิตา ตั้งภักดีรัตน์

สูติ-นรีเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.