ตรวจสุขภาพกลุ่มลูกค้าองค์กร

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ทางโรงพยาบาลประชาพัฒน์มีบริการทั้งในและนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า

#โรงพยาบาลประชาพัฒน์
#บริการด้วยน้ำใจห่วงใยดุจญาติมิตร

สนใจติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 02-427-9966 ต่อ 501 หรือ 081-637-9393

Search

+